Aktename melding 17-12-2020, Kiekens Jacqueline, Patersveld 32, 3583 Beringen