Aktename melding 12-09-2022, Turkse FC vzw, Steenstortstraat 20, 3582 Beringen