Aktename melding 12-05-2021, stad Beringen, Holststraat zn, 3583 Beringen