Aktename melding 10-12-2020, DEN TERRIL, Tennisstraat 104 te 3582 Beringen