Afwezigheid - volmacht

Opgelet: deze regels gelden enkel voor de verkiezingen van 9 juni 2024. De regels betreft verkiezingen van 13 oktober 2024 volgen later

Afspraak volmachtformulier

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer (art. 147bis van het Kieswetboek). Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. 

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau met een papieren oproepingsbrief. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau). 

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan om het even welke kiezer. Met andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft. Een kiezer binnen een zelfde kieskring. 

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen. 

Als je geen volmacht geeft, kom je langs op het stadhuis met de oproepingsbrief en de bewijsstukken waarom je niet kan gaan stemmen. De vrederechter zal oordelen of je redenen al dan niet gegrond zijn.
Let op! Bij verzuim van de kiesplicht loop je het risico op een sanctie.

Procedure

Redenen 

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen: 

Redenen Geattesteerd door 
Wegens ziekte of handicap arts 
Beroepsredenen: in het buitenland opgehouden (alsook leden van gezin die bij hem verblijven); op dag van stemming in Koninkrijk maar onmogelijkheid om in stembureau te melden. Werkgever 
Activiteit als zelfstandige Door de burgemeester of afgevaardigde op basis van verklaring op erewoord 
Rechterlijke maatregel, vrijheidsberoving Directie penitentiaire instelling 
Activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging Organisator van de activiteit 
Om studieredenen Directie van onderwijsinstelling 
Andere dan voormelde redenen afwezig wegens tijdelijk verblijf in het buitenland Door de burgemeester of afgevaardigde op basis van bewijsstukken of verklaring op erewoord 

Wanneer volmachtformulier invullen

Voor het invullen van het formulier bij een activiteit als zelfstandige én bij een tijdelijk verblijf in het buitenland moet je uiterlijk op vrijdag 7 juni 2024 tussen 9.00 en 12.30 uur langskomen. 

Je kan hiervoor langskomen op afspraak op het stadhuis, wacht niet tot het allerlaatste moment. 

Afspraak volmachtformulier

Wat meebrengen

Breng mee voor de bevestiging van jouw afwezigheid naar het stadhuis op afspraak: 

bij een activiteit als zelfstandige 

 • het ondernemingsnummer 
 • je identiteitskaart 
 • (optioneel) rijksregisternummer van volmachtdrager

bij een tijdelijk verblijf in het buitenland 

 • de bewijsstukken (vliegtuigticket, treinticket, hotelreservatie, camping…) 
 • je identiteitskaart 
 • (optioneel) rijksregisternummer van volmachtdrager 

Het geattesteerde volmachtformulier zal je gratis ontvangen op het stadhuis. 

Op de verkiezingsdag zelf naar de stembus: 

 • De volmachtkrijger moet eerst stemmen in het eigen stembureau met een fysieke oproepingsbrief en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen. 
 • De volmachtkrijger neemt mee:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen afgestempelde oproepingsbrief (de volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen) 

Kostprijs

Het volmachtformulier is gratis.