Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

  • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021
  • Op de website gepubliceerd sinds 24 december 2021