Adreswijziging - aangifte

Wanneer je van adres verandert, moet je hiervan binnen de acht werkdagen aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je naartoe verhuist.

Thuisloket - aangifte adreswijziging

Voorwaarden

Je kan je nieuwe adres pas aangeven vanaf het ogenblik dat je ook effectief verhuisd bent. Dit is de eerste stap na je verhuis.

Procedure

Je kan je adreswijziging doorgeven via het thuisloket.

Lukt dit niet? Neem contact op met de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meer info

De wijkpolitie controleert de bewoning na aangifte van je adreswijziging. Bij een positieve woonstcontrole krijg je van de dienst burgerzaken een uitnodiging voor de aanpassing van je identiteitskaart (afhandeling). Indien de woonstcontrole negatief is, stuurt de dienst burgerzaken hiervan een kennisgeving naar het opgegeven adres.

Thuisloket - aangifte adreswijziging