Adreswijziging

Wanneer je van adres verandert, moet je hiervan binnen de acht werkdagen aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je naartoe verhuist. 

Thuisloket - aangifte adreswijziging

Maak een afspraak - afhandeling adreswijziging

Voorwaarden

Je kan je nieuwe adres pas aangeven vanaf het ogenblik dat je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Je kan je adreswijziging doorgeven

  • via het thuisloket
  • aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking

Wat meebrengen

Je identiteitskaart met je pincode

Meer info

De wijkpolitie controleert de bewoning na aangifte van je adreswijziging. Bij een positieve woonstcontrole krijg je van de dienst burgerzaken een uitnodiging voor de aanpassing van je identiteitskaart. Indien de woonstvaststelling negatief is, stuurt de dienst burgerzaken hiervan een kennisgeving naar het opgegeven adres.

Thuisloket - aangifte adreswijziging

Maak een afspraak - afhandeling adreswijziging