Adresaanvraag

De dienst burgerzaken houdt nauwkeurig alle identiteitsgegevens van de inwoners van Beringen up-to-date: geboorteplaats en -datum, adres, beroep, samenstelling van het gezin, ... Iedereen heeft het recht zijn/haar gegevens te raadplegen.

Rekening houdend met de wet op de privacy springt de stad erg voorzichtig om met die informatie. In principe kan je, behalve in de gevallen die door de wet zijn voorgeschreven of toegelaten (advocaten, notarissen, ...), geen gegevens bekomen van andere personen. 

 

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Wanneer je meent aanspraak te kunnen maken op bepaalde inlichtingen, stuur je je aanvraag schriftelijk of per mail (burgerzaken@beringen.be) naar de dienst burgerzaken met vermelding van de reden en de wettelijke basis waarop je steunt om aanspraak te kunnen maken op de inlichting.