Expo ‘Vele handen. Zorg en samenleving in heden en verleden.’

Stedelijke Bibliotheek Beringen
  • wo1 december 2021totvr31 december 2021
Zorg is alomtegenwoordig in onze samenleving. We komen er allemaal mee in aanraking. Maar hoe liggen de verhoudingen in de zorgverlening? Moet ik eerst zelf in mijn zorg voorzien? Wanneer en in welke mate kan ik beroep doen op mijn omgeving, op professionelen uit de zorg- en welzijnssector of op de overheid? Deze vragen zijn niet nieuw.
De expo ‘Vele handen’ gaat samen met u op zoek naar gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu. Na een inleidend paneel belichten vijf banners evenveel thema’s: armoede en de samenwerking tussen openbare en private voorzieningen, verslaving en verantwoordelijkheid, de professionalisering van de zorg, het recht op maatschappelijke dienstverlening en de rol van de mantelzorger.
De tentoonstelling doet professionelen én vrijwilligers, patiënten én hun families, zorgverleners én zorgontvangers stilstaan bij hun rol en die van de samenleving. Ze maakt hen bewust van hun positie en doet hen nadenken over de al dan niet vanzelfsprekendheid ervan. De expo kan makkelijk in zorgvoorzieningen en opleidingscentra worden opgesteld.

/ ism KADOC DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM VOOR RELIGIE, CULTUUR EN SAMENLEVING van de KU Leuven
/ gratis
/ te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib op de tweede verdieping
/ deze expo is ook te bezoeken tijdens de maand januari in het dienstencentrum ‘De Klitsberg’ in Beringen

Locatie

Stedelijke Bibliotheek Beringen
Graaf van Loonstraat 2 , 3580 Beringen