Academiepark

De stad heeft enkele jaren geleden initiatief genomen voor de ontwikkeling van het binnengebied rond het oud gemeentehuis van Koersel.
Hier heeft de Academie Beringen zich gevestigd.

Het gebied rond het oud gemeentehuis van Koersel lag er al jaren verlaten bij. Het was niet meer dan een grindvlakte die deels dienst deed als parking.
Gelukkig heeft het door de centrale ligging in de dorpskern heel wat mogelijkheden om aan dorpskernversterking te doen.
In opdracht van de stad Beringen werd dan ook een masterplan uitgewerkt als ontwikkelingskader om aan dit gebied een invulling te geven die de dorpskern versterkt. 
Het masterplan vertrekt vanuit een aantal aanwezige kwalitatieve groenstructuren.
Zo worden waardevolle bomenrijen en kerkpaden behouden en ingezet om het binnengebied te ontsluiten voor voetgangers en fietsers.
In het masterplan worden meerdere deelgebieden of projectzones afgebakend voor bebouwing.
De ontsluiting voor autoverkeer gebeurt door nieuw aan te leggen wegenis, nl. de Harpstraat en de Klarinetstraat.
Deze sluiten respectievelijk aan op Koersel Dorp en de Pastorijstraat.

Voor de functionele invulling van het binnengebied is gekozen voor een mix van diensten en wonen.
Het oud gemeentehuis, thans Academie voor Muziek Woord en Dans, behoudt een centrale functie; vandaar ook de naam Academiepark.
Tegenover het academiegebouw komt een nieuw bouwvolume, ruimtelijk als een tegenpool te beschouwen t.o.v. het vroegere gemeentehuis.
In dit nieuwe bouwvolume komt op gelijkvloers de nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang met op verdieping appartementen.
Dit project wordt gerealiseerd door cvba Vooruitzien i.s.m. stad Beringen.

Tussen het academiegebouw en de kerk komt de nieuwe ontmoetingszaal COR met aanliggend een groene open ruimte en een parking.
Deze parking is zowel voor de Academie, zaal COR als de aanliggende school.
Het integreren en vooral ook centraliseren van al deze functies en voorzieningen moet zorgen voor leven, beleving en dynamiek in het centrum van Koersel.

Het wonen op het Academiepark zal fasegewijs invulling krijgen door zowel het aanbieden van bouwkavels (door de stad) als sociale woningen en appartementen (door cvba Vooruitzien).