Aanvraag stookoliepremie

Verwarm jij je woning met huisbrandolie (stookolie of mazout) of propaan in bulk?
Dan kan je eenmalig een toelage van 300 euro aanvragen.

Kom jij in aanmerking voor deze premie? Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen.
Let op: deze premie krijg je niet automatisch, je moet deze aanvragen. 

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Je kan je aanvraag indienen tot 30 april 2023. 
Dit kan online of via een invulformulier: 

Het formulier moet per aangetekende zending naar het volgende adres worden gezonden: 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van je stookoliecheque?
Vanaf januari 2023 kan je terecht in onze digipunten voor ondersteuning: 

  • Maandag 13.00 - 16.00 uur | Inloophuis Beringen-Mijn | Alfred Habetslaan 17
  • Dinsdag 13.00 - 15.00 uur | Dienstencentrum De Klitsberg Paal | Klitsbergwijk 29
  • Donderdag 10.00 - 12.00 uur | Wijkcentrum Steenveld Koersel | Nachtegaalstraat  83
  • Vrijdag 10.00 - 12.00 uur | Kringloopwinkel Beverlo | Heppensesteenweg 34-36
  • Vrijdag 14.00 - 16.30 uur | Bibliotheek Beringen-centrum | Graaf van Loonstraat 2 

Opgelet, tijdens schoolvakanties is er geen digipunt. 

Wat moet je meebrengen? 
Je identiteitskaart en pincode, je factuur stookolie of bulk propaan, je betalingsbewijs stookolie of bulk propaan en je bankrekeningnummer IBAN en BIC.