Aanvraag stookoliepremie

Verwarm jij je woning met huisbrandolie (stookolie of mazout) of propaan in bulk?
Dan kan je eenmalig een toelage van 225 euro aanvragen.

Kom jij in aanmerking voor deze premie? Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.
Let op: deze premie krijg je niet automatisch, je moet deze aanvragen. 

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Je kan je aanvraag indienen tot 10 januari 2023.
Dit kan online of via een invulformulier: 

Het formulier moet per aangetekende zending naar het volgende adres worden gezonden: 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van je stookoliecheque?
Kom naar een van onze zitdagen (op afspraak in het Stadhuis) en wij helpen je verder.
Maak een afspraak via T 011 43 02 11 of aan het onthaal op het Stadhuis.
Afspraken zijn mogelijk op:

  • vrijdag 16/09 van 9.00 tot 12.30 uur
  • maandag 19/09 van 16.00 tot 19.00 uur
  • woensdag 21/09 van 9.00 tot 12.00 uur
  • maandag 26/09 van 16.00 tot 19.00 uur
  • woensdag 28/09 van 9.00 tot 12.00 uur
  • vrijdag 7/10 van 9.00 tot 12.30 uur
  • vrijdag 14/10 van 9.00 tot 12.30 uur
  • woensdag 19/10 van 9.00 tot 12.30 uur
  • vrijdag 28/10 van 9.00 tot 12.30 uur

Wat moet je meebrengen?
Je identiteitskaart en pincode, je factuur stookolie of bulk propaan, je betalingsbewijs stookolie of bulk propaan en je bankrekeningnummer IBAN en BIC.