Aanvraag standplaats los

Er zijn steeds een aantal losse standplaatsen ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. De toewijzing ervan gebeurt via loting.

Voorwaarden deelname

  • je moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever bij hebben (geen kopie!)
  • je bent, als houder van de machtiging ambulante handel als werkgever, persoonlijk aanwezig op de loting
  • door deelname aan de loting verplicht je je er toe om het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren

Kosten

Het tarief voor een losse standplaats via loting bedraagt 3,00 euro per lopende meter met een minimum van 18,00 euro.

Aanvraag

Er is geen voorafgaandelijke aanvraag nodig.

Aanpak

De loting vindt telkens plaats om 08.00 uur stipt op:

  • woensdag Beringen: voor de ingang van het stadhuis
  • vrijdag Beverlo: in het midden van de markt (Beverlo-dorp)
  • zondag Paal: aan de voorkant van de kerk