Aanvraag standplaats abonnement

In Beringen worden 3 wekelijkse markten georganiseerd:

  • woensdagvoormiddag in Beringen-centrum
  • vrijdagvoormiddag in Beverlo
  • zondagvoormiddag in Paal

De stad wijst vaste standplaatsen (met abonnement) toe voor de marktkramers. Als abonnementshouder ben je verplicht om het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren.

Aanpak

  • als er vacatures zijn worden deze gemaild naar alle kandidaten op de wachtlijst
  • na bevestiging van interesse van de kandidaat voor een bepaalde vacante standplaats wordt het abonnement toegewezen conform de toewijzingsregels van het gemeentelijk marktreglement

De aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

  • het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend
  • verzekeringsattest BA en brand
  • bij verkoop van voeding toelating/erkenning FAVV

Kosten

Een vaste standplaats kost 1,50 euro per lopende meter met een minimum van 9,00 euro.