Aanvraag standplaats

In Beringen vinden heel wat kermissen plaats. Foorreizigers kunnen een abonnementsplaats aanvragen.

Voorwaarden

De stad kan enkel een (abonnements-)plaats toewijzen, als er een vacante plaats is. Wanneer er vacatures zijn, worden die op deze pagina gepubliceerd. Meer informatie kan je terugvinden in het kermisreglement van de stad Beringen.

De tarieven zijn:

  • kinderattracties en wagens: 5,50 euro per meter met een minimum van 44,00 euro per standplaats
  • grootvermaak: 11,00 euro per meter, met een minimum van 88,00 euro per standplaats
  • voeding: 16,50 euro per meter, met een minimum van 93,5 euro per standplaats

Aanvraag

Je doet een schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen, Collegestraat 1, 3580 Beringen of bij de dienst ondernemen ondernemen@beringen.be voor het innemen van een vaste standplaats op de kermis.

Je schriftelijke aanvraag bevat de volgende informatie en documenten:

  • afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006
  • alle nuttige informatie en documentatie over de attractie (vb. afmetingen)
  • verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie