Aanvraag huursubsidie/huurpremie

Heb je een beperkt inkomen en huur je een woning? De Vlaamse overheid voorziet in enkele specifieke situaties een financiële tussenkomst om je in deze uitgave te ondersteunen.

Huurpremie

De huurpremie is een premie die je kan aanvragen als je reeds 4 jaar onafgebroken op de wachtlijst staat voor een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij en momenteel een woning huurt op de privémarkt. 

Huursubsidie

De huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor mensen met een laag inkomen die recent verhuisden  naar een geschikte huurwoning.

Je komt alleen in aanmerking als: 

  • Je bent verhuisd naar een ingehuurde woning van uw woonmaatschappij (vroeger het Sociaal Verhuurkantoor). 
  • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt. 
  • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning. 

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie. 

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot je inkomen en eventuele eigendommen, de woning die je verlaat en de nieuwe woning waarnaar je verhuist. 

Hoe aanvragen: 

Het aanvraagformulier voor de huursubsidie of huurpremie bezorg je rechtstreeks aan het Agentschap Wonen in Vlaanderen.
Heb je ondersteuning nodig bij het invullen van het aanvraagformulier voor de huursubsidie of huurpremie, dan kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van OCMW Beringen.  

Maak hier een afspraak op de sociale dienst  

Meebrengen naar je afspraak: 

  • Je huurcontract  
  • Elektronische identiteitskaart + pincode