Aanleg rotonde Koolmijnlaan - Beverlosesteenweg - Leysestraat

In het kader van het TV3V programma van Agentschap Wegen en Verkeer werd het kruispunt van de Koolmijnlaan (N72), de Beverlosesteenweg en de Leysestraat heringericht. Het lichtengeregeld kruispunt werd omgevormd tot een rotonde met veilige fietspaden en oversteken. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhoogd. 

De werken worden in opdracht van Agentschap wegen en Verkeer Limburg uitgevoerd in samenwerking met stad Beringen en Fluvius. De volledige herinrichting werd in het najaar van 2021 gerealiseerd. 

De Vlaamse overheid investeert 1,8 miljoen euro in dit project.