Aanleg rotonde Koolmijnlaan - Beverlosesteenweg - Leysestraat

In het kader van het TV3V programma van Agentschap Wegen en Verkeer wordt het kruispunt van de Koolmijnlaan (N72), de Beverlosesteenweg en de Leysestraat heringericht. Het lichtengeregeld kruispunt wordt omgevormd tot een rotonde met veilige fietspaden en oversteken. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhoogd. 

De werken worden in opdracht van Agentschap wegen en Verkeer Limburg uitgevoerd in samenwerking met stad Beringen en Fluvius. De volledige herinrichting zal in het najaar van 2021 worden gerealiseerd. 

De Vlaamse overheid investeert 1,8 miljoen euro in dit project.