Aanleg rotonde Koolmijnlaan - Beverlosesteenweg

In het kader van het TV3V programma van Agentschap Wegen en Verkeer is het voorzien om op het kruispunt van de Koolmijnlaan(N72) met de Beverlosesteenweg een rotonde aan te leggen.

De werken worden in opdracht van Agentschap wegen en Verkeer Limburg uitgevoerd in samenwerking met de stad en Fluvius.

De exacte planning en de aanvangsdatum van deze werken is nog niet gekend.