Aankomstverklaring buitenlandse toerist niet-EU-inwoner

Als je als niet-EU-burger België bezoekt voor maximum 90 dagen en je op een particulier adres (bijvoorbeeld bij vrienden of familie) verblijft, ben je verplicht je binnen de 3 werkdagen aan te melden bij het gemeentebestuur. Dit geldt ook voor alle familieleden die je vergezellen. Bij je aanmelding ontvang je een formulier dat je gegevens en de duur van je verblijf vermeldt. Op het document wordt ook een foto bevestigd. Je moet dit document steeds, samen met je nationaal paspoort, kunnen voorleggen.

Maak een afspraak - aankomstverklaring

Wanneer je jezelf aanmeldt, moet je altijd je paspoort en verblijfskaart meebrengen. Kom je voor de vernieuwing van je verblijfskaart? Dan moet je ook een pasfoto (max. 6 maanden oud) meebrengen. Je meldt jezelf altijd - ook voor het overmaken van documenten voor je verblijfsprocedure - in persoon aan. De dienst burgerzaken aanvaardt geen stukken verzonden via e-mail.

Voorwaarden

Deze meldingsplicht is een administratieve verplichting die kadert in de Schengenakkoorden afgesloten tussen een aantal Europese landen.

Je moet je niet melden als je in een hotel of ziekenhuis verblijft, omdat die zelf de registratie uitvoeren.

Procedure

Je maakt voor de aan- en afmelding een afspraak met de dienst burgerzaken, sectie niet-Belgen

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

  • je nationaal paspoort
  • twee recente pasfoto's
  • persoon van het gezin waarbij je verblijft

Kostprijs

De aan- en afmelding zijn gratis.