Werkingstoelagen cultuur

Wat?

Stad Beringen voorziet een jaarlijks budget voor de structurele culturele werking van Beringse culturele organisaties.
De werkingstoelage omvat een basistoelage of een activiteitentoelage.

Wie komt in aanmerking?

Een Beringse organisatie of vereniging met een structurele culturele werking binnen het domein van sociaal-cultureel volwassenwerk, erfgoed of (amateur)kunsten op het grondgebied van stad Beringen. De organisatie voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het reglement culturele werkingstoelagen stad Beringen.

Wat is een basistoelage?

Een basistoelage is bedoeld voor organisaties met een eerder beperkte culturele basiswerking.
De organisaties die een basistoelage aanvragen en voldoen aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden, krijgen een toelage van 150 euro per jaar.
De basistoelage is eenvoudig aan te vragen via het daarvoor voorziene aanvraagformulier en vereist geen financiële verantwoording.

Wat is een activiteitentoelage?

Een activiteitentoelage is bedoeld voor organisaties met een uitgebreidere culturele werking.

De organisaties die een activiteitentoelage aanvragen, moeten voldoen aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden, aangevuld met één of meerdere bijkomende voorwaarden uit artikel 8 van het reglement. De activiteitentoelage bedraagt maximaal 2.500 euro per jaar.

Voor deze toelage is een dossier met bewijsstukken vereist met een overzicht en omschrijving van de georganiseerde activiteiten van het voorbije werkingsjaar. Per voorwaarde dient minimaal één bewijsstuk te worden bijgevoegd.


Hoe werkingstoelage aanvragen?

De aanvraag voor de toelage gebeurt door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Dit formulier kan je hier downloaden of op aanvraag verkrijgen bij de dienst Cultuur.
Het ingevuld formulier wordt digitaal (cultuur@beringen.be) of op papier bezorgd aan de dienst Cultuur van stad Beringen (Kioskplein 25, 3582 Beringen).
De aanvraag dient voorzien te zijn van alle nodige documenten en bijlagen en zal behandeld worden op basis van de ingediende aanvraag en bewijsstukken.
Ontbrekende stukken zullen niet opgevraagd worden door de stad.

Wat is de deadline van de aanvraag?

Het indienen van het aanvraagdossier dient te gebeuren ten laatste op 1 september.
De toelage wordt toegekend op basis van de gegevens van 1 juli voorafgaandelijk aan het jaar van indienen tot 30 juni van het jaar van indiening.