Wegenis- en rioleringswerken Katermeerstraat

Omwille van wegenis- en rioleringswerken werd er een bewonersvergadering georganiseerd om de werken en de verschillende stadia daarvan toe te lichten. 
De presenstatie van die vergadering kan je onderaan vinden.

Gerelateerde items