Wat is PFAS

PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen die niet van nature voorkomen in het milieu. De stoffen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil- en vetafstotend. Omwille van deze eigenschappen worden ze vaak gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten zoals bv. brandblusschuim, antiaanbaklaag in pannen, cosmetica, schoonmaakmiddelen, … PFAS stapelen zich op in het menselijke lichaam en breken zeer traag af. De meest voorkomende effecten zijn een ontregeling van de immuniteit, verstoring van de hormoonbalans en verstoring van de leverfunctie.

PFAS in het milieu

De verspreiding van PFAS naar het milieu gebeurt voornamelijk door industriële productie, het gebruik van toepassingen in de industrie, brandweeroefeningen en bestrijding van grote branden en door afvalverwerking. In Beringen zijn er momenteel zes locaties bekend waar PFAS in bodem en grondwater terechtgekomen is door brandweeroefeningen en brandbestrijding: Nijverheidspark 10, Nijverheidspark 14, Tervantstraat 21, Lochtemanweg 7, Industrieweg 148 en Korspelsesteenweg 135. Er wordt een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd waarin de verontreinigingen in kaart worden gebracht en een risico-evaluatie wordt uitgevoerd.

No regret-maatregelen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in juni 2021 no regret-maatregelen geadviseerd voor bovenstaande locaties. Dit zijn aanbevelingen aan de bevolking van de risicozones om blootstelling te beperken en opstapeling van PFAS te vermijden. Recent werden de maatregelen nog verstrengd voor het grondwatergebruik in de omgeving van alle locaties. Met betrekking tot het bodemgebruik werden de maatregelen behouden of geschrapt. De eigenaars en bewoners werden op de hoogte gebracht. 

Meer informatie kan je hier terugvinden: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling 

Het webinar van Logo Limburg i.v.m. PFAS en gezondheid kan je hier bekijken.