Vroenhof - Brelaarstraat

Vroenhof

Fluvius zal een gescheiden rioleringssysteem aanleggen, waarbij er een extra afvoerbuis zal aangelegd worden voor de afvoer van afvalwater. De bestaande gracht blijft in dienst voor de afvoer van regenwater.

De Vlarem-wetgeving verplicht de bewoners van een straat met een gescheiden rioleringssysteem om gescheiden aan te sluiten op de riolering. Bijgevolg dient u dus ook op privéterrein een scheiding van vuil water en regenwater te realiseren. Om u hierbij te ondersteunen zal Fluvius een afkoppelingsdeskundige aanstellen.

De stad zal de volledige wegopbouw vernieuwen, waarbij er een betonweg zal aangelegd worden met een breedte van 3,5 m.

Ook de bermen en de inritten op openbaar domein worden vernieuwd. Zoals bij alle recent uitgevoerde wegeniswerken wordt er maximaal ingezet op het infiltreren van regenwater in de bermen.

Daarom zullen de inritten aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen. De standaardbreedte is 4m. De breedte van de inrit zal aangepast kunnen worden aan de breedte van de inrit op privédomein, met een absoluut maximum van 6m.   

De bermen worden aangelegd als grasbermen. Dit om zowel in te spelen op de water- als de verdrogingsproblematiek.

Brelaarstraat

Fluvius legt een rioleringsbuis voor de afvoer van afvalwater aan in de berm aan de oneven zijde. Ter hoogte van nummer 51 zal deze riolering aangesloten worden op de bestaande riolering.  De bestaande gracht blijft in dienst voor de afvoer van regenwater.

De Vlarem-wetgeving verplicht de bewoners van een straat met een gescheiden rioleringssysteem om gescheiden aan te sluiten op de riolering. Bijgevolg dient u dus ook op privéterrein een scheiding van vuil water en regenwater te realiseren. Om u hierbij te ondersteunen zal Fluvius een afkoppelingsdeskundige aanstellen.

In de Brelaarstraat voert de stad geen wegeniswerken uit.

Ook de bermen en de inritten op openbaar domein worden vernieuwd. Zoals bij alle recent uitgevoerde wegeniswerken wordt er maximaal ingezet op het infiltreren van regenwater in de bermen..

Daarom zullen de inritten aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen. De standaardbreedte is 4m. De breedte van de inrit zal aangepast kunnen worden aan de breedte van de inrit op privédomein, met een absoluut maximum van 6m.  

De bermen worden aangelegd als grasbermen. Dit om zowel in te spelen op de water- als de verdrogingsproblematiek.