Vreemdelingenkaart voor een niet-Belgisch kind -12 jaar

Vanaf 15 januari 2024 (NIEUW)

De vreemdelingenkaart -12  is een identiteitsdocument dat de snelle identificatie mogelijk maakt van een niet-Belgisch kind -12 jaar. De vreemdelingenkaart -12  is geldig buiten België in de meeste Europese landen. De vreemdelingenkaarten -12 hebben in principe een geldigheidsduur van 3 jaar, met uitzondering van de A-kaart die een beperkte duur heeft. 

Wanneer je jezelf aanmeldt, moet je altijd je paspoort en verblijfskaart meebrengen. Kom je voor de vernieuwing van je verblijfskaart? Dan moet je ook een pasfoto (max. 6 maanden oud) meebrengen. Je meldt jezelf altijd - ook voor het overmaken van documenten voor je verblijfsprocedure - in persoon aan.

Maak een afspraak - identiteitsbewijs -12 jaar niet-Belg

Voorwaarden

De vreemdelingenkaart -12 wordt afgegeven op vraag van een ouder of voogd. Wanneer het kind in een pleeggezin of pleeginstelling werd geplaatst, kan de vreemdelingenkaart -12 ook worden aangevraagd en uitgereikt aan een pleegouder of aan de verantwoordelijke van de pleeginstelling.

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden om toegelaten te worden:

  • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
  • de afmetingen van de pasfoto moeten 35 mm bij 45 mm zijn
  • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
  • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Procedure

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken, niet-Belgen (vreemdelingendienst)

  • online
  • via het algemeen nummer 011 43 02 11
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

  • je paspoort en verblijfskaart
  • een recente pasfoto van het kind (zie voorwaarden). Opgelet, de dienst burgerzaken aanvaardt geen stukken verzonden via e-mail.
  • het kind moet bij de aanvraag en afhaling aanwezig zijn

Kostprijs

De vreemdelingenkaart kost 10 euro.