Jeugdwelzijnswerk

Jeugdwelzijnswerk

Het stedelijk jeugdwelzijnswerk richt zich naar kinderen en tieners van 6 tot en met 14 jaar. Wekelijks worden er (laagdrempelige, kwaliteitsvolle) activiteiten opgezet in de wijken Steenveld Koersel, Tuinwijk Beringen-Mijn en Posthoorn Beringen-Mijn. Het aanbod heeft als doel het versterken van persoonlijke en sociale vaardigheden en het verkleinen of wegwerken van uitsluitingsmechanismen voor de maatschappelijk kwetsbaren.
Het jeugdwelzijnswerk biedt meer dan losstaande vrijetijdsactiviteiten (het onderscheidt zich van de vrijwilligerswerkingen door meer kwaliteit te bieden) en het ontspannende te koppelen aan het educatieve.

Het jeugdwelzijnswerk legt de nadruk op:
een zinvol vrijetijdsaanbod aanbieden en het zinvolle aantonen aan doelgroep, ouders, scholen, buitenwereld
ouderbetrokkenheid stimuleren
taalstimulering
sociale vaardigheden aanleren

Uitgelicht