Publieke raadpleging – uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Donderdag 15 april 2021 starten de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.
Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Deze raadplegingen vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021.
Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de website https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2.

Deelnemen aan de inspraak:

  • elektronisch via via het onlineformulier.
  • per post:
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    Publieke Consultatie Doel 1 en 2
    Albert II-laan, 16
    1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.