Onderzoek naar dioxines en PFAS in Beringen

Context

Naar aanleiding van de komst van de afvalverbrandingsoven van Bionerga in Beringen vroeg bewonersgroep Leefbaar Tervant om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Stad Beringen gaf hierop de opdracht aan Toxicowatch om de luchtkwaliteit in Beringen op te volgen door middel van biomonitoring. Hierbij namen onderzoekers stalen uit kippeneieren verspreid over het grondgebied van Beringen om dioxines op te sporen die zich opstapelen in het eigeel. Deze staalnames vonden plaats voor de opstart van de verbrandingsoven (2019) en gedurende twee jaar erna (2021, 2022). 

Resultaten

Na de slotmeting raakten de resultaten bekend. Over de meetperiode 2019 - 2022 werden enerzijds globaal stijgende concentraties dioxines en anderzijds grote schommelingen op de 5 meetlocaties vastgesteld. Een duidelijke oorzaak kon niet achterhaald worden.

Leefbaar Tervant heeft een aanvullende PFAS-analyse van kippeneieren in Beringen laten uitvoeren. Hieruit bleek dat er ook voor PFAS verhoogde concentraties werden aangetroffen. 

Aangezien veel factoren meespelen in dit complex gegeven en mogelijke bronnen zich ook in de ruime regio kunnen bevinden, riep stad Beringen de hulp in van de Vlaamse overheid. De gemeenten Ham en Tessenderlo uitten hun bezorgdheid en sloten zich aan bij het verder onderzoek.  

De betrokken Vlaamse administraties hebben de resultaten van de Beringse onderzoeken grondig bekeken en vergeleken met andere Vlaamse metingen. Als gevolg hiervan worden er verschillende acties uitgerold. Tijdens een informatievergadering heeft de werkgroep bestaande uit de Vlaamse Milieumaatschappij, de omgevingsinspectie en het Departement Zorg een actieplan bestaande uit 10 acties toegelicht.  

In navolging hiervan werd in mei 2024 een bronnenonderzoek afgerond. 

Op deze website van de VMM kan je meetresultaten voor o.a. dioxines en PFAS verspreid over Vlaanderen terugvinden. 

Zit je nog met vragen?

Neem hier een kijkje naar veelgestelde vragen over dioxines en PCB's.