MARKT 7: Voormalige hoeve

Vlak langs de kerk (Markt 7) zie je een woning die dateert uit de 17de - 18de eeuw, wellicht één van de oudst bewaarde huizen van het centrum. De woning werd eind 19de - begin 20ste eeuw grondig aangepast.
Hoewel de voorgevel het niet doet vermoeden, is dit een voormalige hoeve die dienst deed als graanschuur van de deken.
In de achtergevel zijn nog sporen van vroegere leembouw te zien.

Bronnen

  • Archeologienota Beringen, herinrichting centrum, rapport 944
  • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal
  • Memorandum Beringen