Lokale Advies Commissie (LAC)

Op regelmatige basis komt de Lokale Adviescommissie (LAC) in Beringen samen. Op de LAC worden de dossiers besproken van mensen die dreigen afgesloten te worden voor elektriciteit, gas en/of water, met als doel te onderhandelen met de netbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij (De Watergroep).  

De netbeheerder of watermaatschappij bezorgt het OCMW een lijst met de klanten waarvoor een beslissing van de Lokale Adviescommissie (LAC) gevraagd wordt. 

De verbruiker krijgt vervolgens een brief van het OCMW om samen naar een oplossing te zoeken voor de achterstallige facturen. Ook de gegevens van de LAC vergadering worden hierin meegedeeld. 

De klant mag zijn/haar situatie komen toelichten op de LAC vergadering en mag een voorstel formuleren om tot een oplossing te komen. 

Enkel als de Lokale Adviescommissie haar akkoord geeft, kan de netbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij (De Watergroep) overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van gas, elektriciteit en/of water. Een afsluiting brengt bijkomende kosten voor de klant met zich mee. 

Afsluiting zonder akkoord van de LAC kan enkel in welbepaalde gevallen (veiligheid, fraude, leegstand of onwil van de afnemer om de schulden te betalen). 

Indien je elektriciteit, gas of water door de netbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij (De Watergroep), na beslissing van de LAC vergadering, werd afgesloten kan je in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden een heropening vragen.