Gedicht voor mantelzorgers 'Dankbaarheid'

We kregen een persoonlijk gedicht toegestuurd voor onze mantelzorgers via Lokaal Dienstencentrum de Klitsberg.  

Dit gedicht is ter ere van alle helpers en mantelzorgers, want veel te vaak worden ze vergeten. Een dankjewel kan zo veel betekenen. 

Het gedicht is heel persoonlijk, maar telt voor iedereen die zorgt.