Nieuwendijk aanleg fietspaden fase 2

Nieuwendijk aanleg fietspaden fase 2

Voor het fietspadentraject tussen Beverlo centrum en Koersel centrum dient het laatste deel nl. de Nieuwendijk nog gerealiseerd te worden.

Gelijktijdig met de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden en de herinrichting van kruispunten wordt ook gescheiden riolering aangelegd langs de Nieuwendijk.

Het dossier wordt uitgevoerd in samenwerking met Fluvius. Voor de riolering wordt beroep gedaan op een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voor de aanleg van de fietspaden wordt subsidie aangevraagd van het Fietsfonds. Zowel de provincie Limburg als het Vlaams gewest komen tussen in de kosten van de fietspaden en dit in de vorm van een subsidie. De bestendige deputatie van de provincie Limburg kende aan dit project een subsidie van 1,8 miljoen Euro toe.

Het trace van deze werken loopt vanaf de Stalsesteenweg tot aan de fietsoversteek Bredonkstraat.

Er wordt aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad aangelegd.

De eigenaars zijn verplicht om de riolering van de woningen gescheiden aan te leggen. Het regenwater en vuilwater moet in aparte leidingen aangelegd worden tot op de grens van het openbaar domein.

Voor de rioleringswerken heeft Fluvius een afkoppelingsadviseur aangesteld die iedere woning zal bezoeken en adviseren ivm de afkoppeling van de riolering. Regenwater(RWA) en vuilwater (DWA)  dient in aparte leidingen aangelegdte worden tot op de grens met het openbaar domein.

De aannemer voorziet daar 2 aansluitputjes één voor RWA en één voor DWA. De plaats van de putjes wordt in overleg met de afkoppelingsadviseur en de bewoner/huiseigenaar besproken.

Voor de uitvoering van deze afkoppelingswerken is er voor de bewoner een premie beschikbaar bij Fluvius. De afkoppelingsadviseur zal de bewoners de nodige informatie hierover bezorgen en helpen met de aanvraag van de premie.

De werken werden toegewezen aan aannemer Willemen Infra van Hasselt. De voorbereidende werken  zijn reeds gestart met oa werken aan de nutsleidingen.

De eerste fase van de werken is gestart in april en liep tot aan het bouwverlof.

 

De glasbollen aan de parking van de voetbal Stal Sport langs de Nieuwendijk zijn tijdens deze fase niet bereikbaar. Op volgende plaatsen kan je ook glasbollen vinden: Kroonstraat/Dijkstraat, Hospitaalstraat (achterkant SAC)

 

De tweede fase van de werken gaan van start na het bouwverlof - week 32.

Het gedeelte van de Nieuwendijk tussen de Korspelheidestraat en de Guido Gezellestraat is ondertussen aangelegd. Ook hier moet nog de afwerking gebeuren oa door de nutsmaatschappijen.
De aannemer zal dinsdag 6 augustus 2019  alle signalisatie aanpassen zodat de aangepaste omleidingen aangeduid worden en in werking treden.

In de tweede fase wordt gewerkt zowel op het gedeelte van de Nieuwendijk vanaf de Korspelheidestraat richting Korspel als op het gedeelte Guido Gezellestraat richting Koersel, inclusief de 2 kruispunten.
De werkzone tussen Stalsesteenweg en Korspelheidestraat en tussen Guido Gezellestraat en Bredonkstraat wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer behalve fietsers en plaatselijk verkeer.

De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via Beringen centrum en Beverlo centrum. Zie omleidingsplan onder 'informatie'.

Het kruispunt Nieuwendijk – Heerbaan wordt in deze fase van de werken opengesteld.  

De aannemer zal nog deze week starten met de opbraak van het wegdek en het fietspad.

In deze fase van de werken zal de lijnbus 170 niet meer door Stal rijden. De laatste halte wordt dan aan de Eggestraat in Korspel en op de Koolmijnlaan aan de Posthoorn.  De lijnbus rijdt dan van Korspel terug naar Beverlo en via de Koolmijnlaan naar Beringen.

Zie omleidingsplan De Lijn onder 'informatie'.

Deze fase van de werken zal duren tot eind 2019.

 

Uitgelicht