Verkoop en verhuur bedrijventerreinen

Verkoop en verhuur bedrijventerreinen

Beringen heeft volgende bedrijventerreinen

 • Poort West-Limburg (voorheen Ravenshout)
 • Ravenshout-Noord
 • Beringen-Zuid
 • Beringen-Noord
 • Beringen-Haven
 • Mijnterrein
 • Beverlo
 • De Weven (voorheen Korkdries)

De industriewijzer situeert deze gebieden op de kaart samen met de toegangswegen. Ook de parkeerzones voor zwaar vervoer worden op deze kaart aangeduid.

Indien je als ondernemer op zoek bent naar grond of je wenst te huisvesten in een bestaand bedrijfsgebouw neem je best contact op met de dienst ondernemen. Je kan hier een zicht krijgen op de mogelijkheden die er zijn en te weten komen welke voorwaarden eventueel van toepassing zijn.

Je kan ook online heel wat gegeven terugvinden rond bedrijventerreinen en ondernemingen. Via onderstaande toepassing van VLAIO en Informatie Vlaanderen kan je heel wat interessante opzoekingen doen zoals:

 • Waar bevinden zich nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 2500 en 5000 m²?
 • Welke planningsinitiatieven rond bedrijventerreinen zijn er op til in zone waar ik mij wil vestigen?
 • Wanneer wordt de uitgifte van een bedrijventerrein verwacht?
 • In welke bestemmingsgebied ligt mijn bedrijf?

Ga naar www.geopunt.be en klik links op 'Ondernemen'. Via de knop ‘Zoek specifiek’ kan je data bevragen. Daarnaast kan je zelf aan de slag met de data via de downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen of via web services.

 

Industriegronden te koop van stad Beringen

Momenteel heeft de stad Beringen zelf nog gronden te koop op Ravenshout-Noord. Het gaat over de gronden gelegen in zone 2,3 en 4 zoals aangeduid op het plan. 

Ravenshout-Noord is een regionaal bedrijventerrein dat gerealiseerd werd in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De stad Beringen is projectontwikkelaar en verantwoordelijk voor de aanleg van de wegenis en nutsvoorzieningen. Hiervoor werden subsidies verkregen van VLAIO. 

Percelen die aangekocht worden, dienen minimale grootte te hebben van 5.000 m². De gronden grenzend aan het Albertkanaal zijn voorbehouden voor watergebonden activiteiten. 

De minimale verkoopprijs werd vastgesteld op 70 euro/m² voor de gronden in zone 2 en 4 en 62 euro/m² voor de gronden in zone 3 achter de Winterbeek. 

Kandidaten kunnen hun project voorstellen en een bod uitbrengen dat meegenomen zal worden bij de toewijzing. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een aanvraag indienen via het formulier hieronder. Ook voor zone 2 en 3 kunnen nog aanvragen ingediend worden via het algemene formulier hieronder. 

De gronden zullen toegewezen worden aan de hand van vastgelegde toewijzigingscriteria zoals aard van de activiteiten, impact op milieu en omgeving, tewerkstelling, ... Ook dienen geïnteresseerde kandidaten een bod uit te brengen dat meegenomen zal worden bij de toewijzing. 

Meer informatie kan je bekomen via de dienst ondernemen. 

 

Uitgelicht