Statuut van een weg (gewestweg, E313, buurtweg, ...)

Statuut van een weg (gewestweg, E313, buurtweg, ...)

Het statuut van een weg bepaalt wie instaat voor het onderhoud en de inrichting van de wegen.

Stad Beringen is bevoegd voor de meeste wegen op het grondgebied van de stad, uitgezonderd de gewestwegen en de E313. 

  • Diestersesteenweg
  • Paalsesteenweg vanaf kruispunt Brouwersstraat tot Paal Centrum
  • Koolmijnlaan vanaf rotonde Kasteletsingel tot Beverlo centrum
  • Kasteletsingel
  • Lummenseweg
  • Heppensesteenweg vanaf aansluiting Kasteletsingel tot grens Leopoldsburg
  • Paal-Dorp/deel

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg staat in voor het onderhoud en de inrichting van deze wegen. Ook de openbare verlichting langs deze wegen valt meestal onder de bevoegdheid van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. Defecten dienen aan hen gemeld te worden.

Bijzonderheden

Aannemers die werken uitvoeren op gewestwegen, vragen een vergunning aan bij AWV. Van zodra de vergunning bij AWV verkregen is, zal stad Beringen eveneens een vergunning afleveren. Particulieren vragen vergunningen aan bij de dienst verkeer van stad Beringen (die advies vraagt bij AWW); stad Beringen levert de vergunning af.

Aanvraag

De gewestwegen op grondgebied Beringen vallen onder
District West Limburg, Souwstraat 39 – 3530 Houthalen-Helchteren
011 52 08 40 – wegen.limburg.dsitrictwest@mow.vlaanderen.be

Het beheer van de E313 valt onder
District Centraal Limburg
011 24 78 40 – wegen.limburg.districtcentraal@mow.vlaanderen.be

Stad Beringen staat in voor de andere wegen op het grondgebied van de gemeente.

Aanpak

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg staat in voor het onderhoud en de inrichting van de gewestwegen. Ook de openbare verlichting langs deze wegen valt meestal onder de bevoegdheid van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. Zij leveren ook vergunningen af voor signalisatievergunningen, plaatsen van wegwijzers, … 

Aannemers die werken uitvoeren op gewestwegen, vragen een vergunning aan bij AWV. Van zodra de vergunning bij AWV verkregen is, zal stad Beringen eveneens een vergunning afleveren. Particulieren vragen vergunningen aan bij de dienst verkeer van stad Beringen (die advies vraagt bij AWW); stad Beringen levert de vergunning af.

Defecten aan gewestwegen meld je ook direct aan Agentschap Wegen en Verkeer via het meldpunt

Uitgelicht