Pamperbank Beringen

Pamperbank Beringen

pamperbank

Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers. De aankoop van luiers kost geld en voor sommige gezinnen vormt dit een te grote hap uit hun beperkt budget. De pamperbank zamelt luieroverschotten in, bijvoorbeeld van ouders van wie het kind zindelijk is of die ondertussen een maatje meer nodig hebben en herverdeelt die aan kwetsbare gezinnen. 

Voorwaarden

Elke ouder met luieroverschotten kan deze aan de pamperbank doneren.

De voorwaarden om luiers van de pamperbank te ontvangen zijn

  • je bent een inwoner van Beringen
  • je bent een ouder met een kind tussen 0 en 3 jaar oud
  • je hebt geen of onvoldoende financiële middelen voor de aankoop van luiers

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze spreken niet met anderen over wat zij zien en weten over jou of je gezin. Jullie privéleven wordt door ons gerespecteerd, daar kan je op rekenen.

Aanpak

Op verschillende locaties (onder andere het Kinderdagverblijf Bambi, het stedelijke administratief centrum van de stad, het consultatiebureau van K&G) staat er een inzamelbox voor ongebruikte luiers. Ouders met luieroverschotten kunnen deze hier doneren.

OCMW en stad Beringen werken voor de herverdeling van de ingezamelde luiers samen met organisaties die rechtstreeks in contact komen met kwetsbare gezinnen. Deze organisaties (onder andere IN-Zetje vzw, DOMO vzw, Kind&Taal) kunnen je gratis en vrijblijvend ter aanvulling een luierpakket bezorgen.

Wanneer je daarna verder gebruik wenst te maken van de pamperbank, stel je deze vraag bij OCMW Beringen. Zij beantwoorden je vraag na een sociaal en financieel onderzoek. Door dit onderzoek probeert de maatschappelijk assistent een beeld te krijgen van de situatie waarin je je bevindt.

 

Meenemen

Alle documentatie die nodig is om je financiële situatie in kaart te brengen

  • je identiteitskaart
  • bewijzen van je inkomsten (loonbrief, …)
  • bewijzen van je vaste kosten (huur, hypothecaire lening, …)
  • rekeninguittreksels van de laatste drie maanden

Uitgelicht