Drankvergunning

Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementeringen die van toepassing zijn op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus

 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn (contacteer brandweer Beringen: 011 42 03 85)
 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting hebben

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. De vergunning moet aangevraagd worden vóór opening van de horecazaak.

Kosten

De aanvraag voor een drankvergunning is gratis. De aanvraag omvat echter een advies van de brandweer. Om het verslag op te maken bezoekt de brandweer de uitbating. Dit is niet gratis. Hiervoor wordt een retributie gevraagd door de brandweerzone Zuid-West Limburg.

Uitzonderingen

Voor restaurants en hotels is geen drankvergunning nodig, indien er geen gegiste dranken worden geschonken zonder maaltijd.

Aanpak

 • aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier
 • na controle van de moraliteit van de zaakvoerder komt de dienst lokale economie langs voor een controle in de horecazaak
 • indien er geen attest van brandveiligheid kan voorgelegd worden, komt ook de brandweer langs voor een controle
 • overhandiging van de vergunning na positieve controle.

Meenemen

 • uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
 • paspoort
 • bewijs van het afsluiten van een objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing (indien de voor het publiek toegankelijke oppervlakte méér dan 50 m² bedraagt)
 • positief brandveiligheidsverslag van brandweer Beringen (contact brandweer: 011 42 03 85)

Uitgelicht