Aanleg verharding tussen rijweg en fietspad

Aanleg verharding tussen rijweg en fietspad

Ligt er in je straat een vrijliggend fietspad dat gescheiden is van de weg door een haagje of een grasstrook? Wanneer je gaat bouwen kan je aan onze diensten vragen om het haagje te verwijderen en de grasstrook op te vullen met een verharding (meestal klinkers). 

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Bij je aanvraag voeg je het inplantingsplan van je goedgekeurde bouwvergunning. De verharding zal voorzien worden op de plaats waar je inrit voorzien is volgens de goedgekeurde bouwvergunning.

Doe je aanvraag minstens een maand voordat je begint te bouwen. Voor de bouwwerken zal het onverharde deel tussen fietspad en rijweg vrijgemaakt worden en voorlopig gevuld worden met steenpuin. Van zodra de bouw klaar is kan je dit aan onze diensten laten weten en wordt er een definitieve verharding gelegd.

Uitgelicht