Overzicht thuisloket

Overzicht thuisloket

Voor het opvolgen van je attesten en akten: thuisloket akten
Voor andere aanvragen, zoals adreswijziging, uitleendienst: thuisloket aanvragen
Opgelet: je kan enkel aanvragen opvolgen waarvoor je je aangemeld hebt met je eID of gebruik gemaakt hebt van je rijksregisternummer.

Andere

Burgerzaken

Uitgelicht