Nieuw subsidiereglement voor straat- en buurtfeesten in Beringen

Nieuw subsidiereglement voor straat- en buurtfeesten in Beringen

Het stadsbestuur van Beringen heeft beslist om de subsidies voor straat- en buurtfeesten te verruimen en te verhogen. “Momenteel is er één subsidiebedrag van 100 euro voor de organisatie van een straat-, wijk- of buurtfeest, dit ongeacht het aantal deelnemers”, vertelt schepen van cultuur en dorpenbeleid An Moons. “In het nieuwe reglement, dat ingaat vanaf 2021, maken we een onderscheid tussen straat- en buurtfeesten en geven we buurtfeesten ook een culturele toets.”

Administratieve vereenvoudiging

Daarnaast wordt er een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en kan de aankoop van het eten en drinken voor het feest ook gefinancierd worden. Schepen van wijkontwikkeling en burgerparticipatie Jessie De Weyer licht toe: “We zijn in overleg gegaan met de buurtcomités en merkten dat zij echt wel vragende partij waren voor die aanpassingen. Om het spenderen van het budget te verantwoorden, zal het vanaf 2021 volstaan om enkel foto’s en de uitnodiging voor te leggen. We hopen zo buren te stimuleren om elkaar te leren kennen!”

Concreet kunnen bewoners kiezen tussen 3 soorten feesten. Een straatfeest, waar minstens 15 personen van 5 verschillende adressen aan deelnemen, heeft recht op een subsidie van 100 euro. Een buurtfeest, met minstens 25 personen van 10 verschillende adressen als deelnemers, geniet een toelage van 150 euro.

Culturele act op je feest!

De 3e vorm is het culturele buurtfeest: een buurtfeest met een culturele act door een lokale vereniging of kunstenaar. De subsidie hiervoor bedraagt 250 euro. “Via culturele buurtfeesten willen we de cultuurbeleving in de buurten en dorpen stimuleren en plaatselijk talent in de kijker zetten. De cultuurdienst stelde hiervoor, op basis van de leden van de Cultuurraad, een lijst op waaruit organisatoren kunnen kiezen. Deze lijst bestaat uit 40 lokale verenigingen actief in onder meer muziek, dans, erfgoed en theater en kan op vraag van organisatoren aangevuld worden. Jaarlijks doet de cultuurdienst ook een open oproep aan alle Beringenaren om de lijst te actualiseren”, legt schepen An Moons uit.


Meer nieuws

Uitgelicht