Stad ontvangt gereviseerde laptops voor schoolkinderen

Stad ontvangt gereviseerde laptops voor schoolkinderen

Door de coronamaatregelen moeten scholen overschakelen op digitaal afstandsonderwijs. Heel wat schoolkinderen beschikken echter niet over een computer. Daarom riep stad Beringen onlangs op om oude laptops en tablets binnen te brengen.

“En met succes”, laat burgemeester Thomas Vints weten, “Vandaag staan er weer 19 opgeknapte laptops klaar voor een tweede leven. Deze werden vanmiddag overhandigd door Out Of Use, een bedrijf in Beringen dat economische belangen en maatschappelijk verantwoord ondernemen met elkaar verzoent. Zij reviseerden de geschikte computers en voorzagen ze van Windows 10. De computers komen zowel van particulieren als van bedrijven en verenigingen.”

Schepen van onderwijs An Moons: “Ook in de toekomst zullen technische voorzieningen voor (afstands)onderwijs belangrijk zijn. Om onze kinderen gelijke leer- en ontwikkelingskansen te bieden, willen we als stadsbestuur basis- en secundaire scholen waar nodig ondersteunen zodat iedere leerling over een computer kan beschikken. We bekijken of we hiervoor samen met externe partners op termijn een duurzaam model kunnen ontwikkelen. Toestellen zijn dus nog steeds welkom, want dit project heeft ook na deze periode een toekomst.”

Schepen van samenleven Hilal Yalçin stelt vooral solidariteit vast: “De coronacrisis heeft enerzijds enkele pijnpunten naar kwetsbare personen in onze maatschappij blootgelegd. Anderzijds merken we, meer dan ooit, een enorme veerkracht op. Mensen uit verschillende groepen van de samenleving willen een bijdrage leveren aan zij die het nodig hebben. Het laptopverhaal is hier dan ook een mooi voorbeeld van. Deze lading computers zal via het OCMW verdeeld worden.”

Voorlopig hebben burgers 14 laptops binnengebracht, serviceclub Kiwanis 18 en dierenartsengroothandel Covetrus 15. Verder stelt het OCMW ook 15 eigen toestellen ter beschikking en heeft het van armoedeorganisatie Hart voor kinderen 20 tablets ontvangen. Tenslotte voorziet Digital For Youth een 100-tal laptops voor het Spectrumcollege.


Meer nieuws

Uitgelicht