Berings onderwijsveld zorgt samen voor veilige heropstart

Berings onderwijsveld zorgt samen voor veilige heropstart

Vandaag starten in alle Beringse scholen de lessen opnieuw op. Deze opstart verloopt geleidelijk. Schepen van Onderwijs An Moons: “Onze eerste bekommernis is dat de heropstart veilig verloopt. De komende weken moeten de scholen een combinatie van contactonderwijs, preteaching én noodopvang organiseren. Dit is een huzarenwerk en vraagt heel wat inzet, creativiteit en flexibiliteit. Mijn grootste bewondering gaat dan ook uit naar alle leerkrachten, directies en onderwijspersoneel die paraat staan om met veel enthousiasme en passie deze opdracht te vervullen.” 

“Als stad staan we vanaf het begin van de coronacrisis in nauw contact met de scholen. Deze bijzondere tijden zorgen voor solidariteit en doorgedreven samenwerking. Onze dienst onderwijs heeft  in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform, alle Beringse scholen gevraagd om hun noden in kaart te brengen. Op basis daarvan bieden we oplossingen op maat, samen met onze partners. Zo stelt vzw Petteflet lokalen, en indien nodig personeel, ter beschikking voor noodopvang in Beringen en Paal. Onze Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Koersel en OC De Buiting in Paal worden klaargemaakt voor de organisatie van noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van die nog geen lessen op school krijgen. Scholen zullen er anders uitzien, maar kinderen zijn meer dan welkom! We zien warme filmpjes van scholen op sociale media en andere kanalen om ouders en kinderen voor te bereiden”, aldus een tevreden schepen Moons.

Bij de heropstart van de lessen primeert een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Dit houdt veiligheidsmaatregelen in als o.a. 1,5 meter afstand bewaren, verplichte mondmaskers voor leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar, gescheiden contactbubbels met vaste groepen van maximaal 14 leerlingen en algemene voorzorgs- en hygiënemaatregelen. In het lager onderwijs kunnen de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar een aantal dagen terug naar school. Het secundair onderwijs herneemt de lessen voor de laatstejaars. Op de andere dagen krijgen deze leerlingen afstandsonderwijs. Ook voor de leerjaren die niet herstarten blijft ‘preteaching’ van toepassing. Scholen beslissen zelf, op basis van een lokale risicoanalyse, hoeveel dagen contactonderwijs in hun geval realistisch is. ”Maatwerk blijft de volgende weken cruciaal. De stad zal in nauw contact blijven met de scholen en we zullen de situatie wekelijks evalueren om zo optimaal mogelijk te ondersteunen.” vervolledigt An Moons.

Schepen voor Kinderopvang Hilal Yalcin sluit aan: “Naast de lessen blijven de scholen tijdens de schooluren ook voorzien in noodopvang voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien én voor kwetsbare gezinnen. Indien een school over onvoldoende personeel of ruimte beschikt om een veilige noodopvang te garanderen, dan zoeken we als stad samen met lokale actoren naar een oplossing. Het gaat hier in eerste instantie om het inzetten van extra lokalen en personeel voor de noodopvang, maar daarnaast voorzien we waar mogelijk ook in andere acute noden zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij de schoonmaak, toezicht of busvervoer. Ook de buitenschoolse kinderopvang wordt op een veilige manier en in samenwerking met de scholen gecontinueerd."


Meer nieuws

Uitgelicht