Tijdelijke verkeershinder Hasseltsesteenweg wegens vellen van bomen

Tijdelijke verkeershinder Hasseltsesteenweg wegens vellen van bomen

In de loop van volgende week worden 4 bomen die in slechte staat verkeren, omwille van zwamaantasting en gebreken aan de wortelaanzet, geveld op de Hasseltsesteenweg. De precieze datum is nog niet gekend, aangezien dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. De overige bomen worden op een later tijdstip dit jaar geveld. Dit zal gebeuren wanneer de procedure voor de aanvraag van de vergunning volledig is doorlopen.
 
Een aannemer staat in voor het vellen van deze bomen. Hiervoor maakt deze gebruik van een mobiele werkplaats. De verkeershinder zal zo veel mogelijk beperkt worden. Het doorgaand verkeer zal mogelijk blijven, weliswaar afwisselend over één rijstrook. Houd volgende week dus rekening met een kleine vertraging via de Hasseltsesteenweeg.
 
“We voorzien op de Hasseltsesteenweg nieuwe bomen. Deze zullen wellicht in het najaar aangeplant worden” besluit schepen Jean Vanhees.

 

Uitgelicht