Stad Beringen wil samen met inwoners werken aan een beter klimaat

Stad Beringen wil samen met inwoners werken aan een beter klimaat

40% minder CO2-uitstoot in Beringen tegen 2030, die ambitie wil stad Beringen waarmaken. Om dit te bereiken werd een klimaatactieplan opgesteld met in totaal 112 maatregelen. Schepen van milieu Tijs Lemmens schetst het plan: “Jaarlijks investeren we 1,4 miljoen euro in een groener beleid om enerzijds onze CO2-uitstoot te verminderen en anderzijds onze omgeving aan te passen aan de veranderingen in het klimaat. Dit realiseren kunnen we niet alleen, maar we proberen wel het goede voorbeeld te geven. We hopen echter onze burgers, ondernemingen en bezoekers te overtuigen om mee te helpen de doelstelling te bereiken. We kozen daarom bij de opmaak van het plan voor een doorgedreven participatietraject met inwoners, interne en externe experts in samenwerking met een studiebureau. Vanavond leggen we het actieplan ter stemming voor aan de gemeenteraad.”

Beringen ondertekende in 2017 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Daarmee nam de stad het engagement aan om een actieplan op te stellen waarbij het op verschillende domeinen maatregelen neemt. Het plan omvat vijf sleutelsectoren: transport, openbare verlichting en gemeentelijke, tertiaire en residentiële gebouwen. Daarnaast neemt Beringen ook de niet-verplichte sectoren landbouw, industrie en energieproductie mee op en neemt het maatregelen rond ruimtelijke ordening, afval en duurzame productie en consumptie.

Tijs licht enkele maatregelen toe: “Via een thermografische scan brengen we warmteverlies van de infrastructuur in Beringen in kaart. Dit moet onder andere onze inwoners helpen om zelf enkele maatregelen te nemen ten voordele van het klimaat en de portemonnee. Daarnaast grijpen we de bouwmeesterscan aan om een nieuwe visie op kernversterking en ruimtelijke invulling te creëren. Ook dit doen we samen met onze burgers in een breed stadsdebat. Dit zal leiden tot een nieuw ruimtelijk structuurplan dat rekening houdt met de verzuchtingen van onze inwoners en tegelijkertijd onze stad de weg toont naar onze toekomstige ruimtelijke invullingen.”

“Verder zetten we met een globaal mobiliteitsplan in op trage wegen, dynamische verkeersmanagementsystemen en investeringen in kwalitatieve en veilige fietsverbindingen tussen de deelkernen en scholen om onze gemeente fietsvriendelijker te maken. Met aandacht voor biodiversiteit creëren we groenere stad- en dorpskernen en verduurzamen we onze industrieterreinen in samenwerking met de parkmanager. Tenslotte planten we deze legislatuur 1200 nieuwe bomen en moedigen we energiezuinige nutsvoorzieningen aan door het vervangen van oude verwarmingsinstallaties en het plaatsen van zonnepanelen en energiezuinige HVAC-installaties (Heating, Ventilation & Air Conditioning),” besluit schepen Tijs Lemmens.

 

Uitgelicht