Park van Beverlo – een groene speelbeleving voor de kinderen uit de buurt

Park van Beverlo – een groene speelbeleving voor de kinderen uit de buurt

Tijdens het schepencollege van donderdag 6 februari werd de gunning voor de aanleg van de GRAS speeltuin in het park van Beverlo goedgekeurd. De ontwerpen werden opgemaakt door een studiebureau dat zich toespitst op groene projecten. “Vandaag de dag verlangen kinderen naar meer natuurlijke speeluitdagingen” weet schepen van groen Jean Vanhees. “Daarom ben ik erg tevreden met de goedkeuring van dit ontwerp. Nu starten we de aanbestedingsprocedure op, zodat de werken in de loop van april kunnen beginnen.”

Ook schepen van jeugd en buurtparticipatie Jessie De Weyer is tevreden met het ontwerp. “Voor deze speeltuin hebben we samen met de buurtbewoners een volwaardig participatief traject doorlopen. De buurt werd uitgenodigd voor een inspiratiemoment en er werd rekening gehouden met de wensen en de verzuchtingen. Zo wensten de kinderen en ouders bijvoorbeeld meer natuurlijke speelelementen. Door de komst van deze speeltuin krijgen de kinderen in Beverlo meer speelmogelijkheden in eigen buurt. Het ontwerp ziet er alvast veelbelovend uit!”

Het zal geen traditionele speeltuin met een glijbaan, zandbak en schommel worden. In deze speeltuin voorzien we naast de traditionele speeltoestellen ook natuurlijke speelelementen. “Zo komt er bijvoorbeeld een doolhof, gemaakt van natuurlijke elementen, een bloemenweide en zelfs een natuurlijke waterloop” vertelt schepen Jean Vanhees. Daarnaast kunnen de kinderen zich uitleven op (klim-) boomstammen en slalompalen. Ook bouwen we een natuurlijke hut die zich tussen de speelbosjes zal bevinden. “We willen de kinderen spelenderwijs de natuur laten ontdekken, en dat hoeft niet steeds via dure speeltuigen te zijn. Aan iets heel eenvoudig zoals een boomstam of keien, kunnen kinderen enorm veel plezier beleven. De kinderen krijgen zo alle ruimte om hun fantasie de vrije loop te laten en creëren meer voeling met de natuur.”

Daarnaast zal het niet alleen bij dit project in Beverlo blijven. “In het meerjarenplan hebben we het budget voor de inrichting en het onderhoud van speelterreinen opgetrokken” licht schepen Jessie De Weyer toe. “Op deze manier hopen we jaarlijks twee kleinere speeltuintjes in te richten.” Het stadsbestuur baseert zich hiervoor op een studie die duidelijk aanhaalt waar een inhaalbeweging noodzakelijk is.

Uitgelicht