Nieuwe opleiding moet groeiend tekort aan begeleiders in kinderopvang terugdringen

Nieuwe opleiding moet groeiend tekort aan begeleiders in kinderopvang terugdringen

CVO Lino start in Beringen met een nieuwe opleiding tot begeleider in de kinderopvang. De opleiding moet een antwoord bieden op het groeiende personeelstekort in de sector. De VDAB ontving vorig jaar maar liefst 3.159 vacatures, een derde meer dan in 2018. De noden in de sector zijn hoog. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kinderbegeleiders”, weet burgemeester Thomas Vints. “Het stadsbestuur van Beringen zet dan ook mee zijn schouders onder dit project.”

Begeleider in de kinderopvang is een nieuwkomer op de lijst met knelpuntberoepen van de Vlaamse overheid. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat de openbare besturen goed zijn voor een derde van de vacatures in Limburg. De gemeenten krijgen die maar moeilijk ingevuld.  Ook in Beringen is dat het geval. “De zoektocht naar kandidaten met het juiste diploma of competenties verloopt moeizaam”, bevestigt burgemeester Thomas Vints. “We garanderen de ouders dat hun kind bij ons in goede handen is, daarop kunnen we geen toegevingen doen. Daarom werven we ook alleen kandidaten met de juiste kwalificaties aan.”

CVO Lino start in Beringen met een nieuwe opleiding begeleider in de kinderopvang. De cursisten volgen theoretische lessen en een stage. “De cursisten doen veel praktische kennis op, dan gaat het bijvoorbeeld over luiers verversen en de kinderen eten geven”, zegt directeur Antonio Pascale. “We besteden daarnaast ruim aandacht aan de begeleiding van de kinderen op sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Ook communicatieve vaardigheden maken deel uit van het lessenpakket. De nadruk ligt op de uitbouw van een goede relatie met de ouders.”

Volgens Pascale heeft de opleiding een groot potentieel. “We willen vooral kwetsbare groepen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Onze maatschappij is veranderd en het aantal tweeverdieners stijgt. De nood aan kinderopvang en goed opgeleide begeleiders zal alleen maar toenemen.”

Het stadsbestuur van Beringen ondersteunt het project. “We stellen de leslokalen van campus Regina Mundi twee dagen per week ter beschikking. Bovendien kunnen de cursisten daar in de lokalen van onze naschoolse opvang voor kinderen met specifieke zorgnoden de Boomhut terecht. Zo kunnen ze in een realistische setting de praktische lessen van de opleiding volgen. Die infrastructuur wordt overdag niet gebruikt voor kinderopvang, dus was het een opportuniteit om hierop in te spelen vanuit het bestuur. Gedeeld gebruik van infrastructuur is een strategie die we in de toekomst zullen blijven doortrekken, in lijn met het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang. Een win-win situatie voor beide partijen”, aldus schepen van Welzijn Hilal Yalçin.

Schepen van Onderwijs An Moons onderstreept het belang van volwassenenonderwijs: “Een versterking van het volwassenenonderwijs met een nieuwe opleiding kan ik met oog op een brede talentontwikkeling alleen maar toejuichen. Volwassenenonderwijs is meer dan een opleiding volgen. Het is de motor van levenslang en levensbreed leren en een hefboom voor maatschappelijke participatie en inclusie. Via de opleidingen krijgen de cursisten de kans om de eigen competenties verder te ontwikkelen en uit te breiden om zo sterker te staan op de arbeidsmarkt. Geslaagden van deze opleiding zijn dan ook heel gegeerd bij kinderopvangcentra.”

“We zijn bijzonder blij dat CVO Lino voor Beringen gekozen heeft”, vult burgemeester Vints aan. “Beringen kende de afgelopen 10 jaar de sterkste bevolkingsgroei in Limburg. Het is dan ook belangrijk dat de infrastructuur in onze stad meegroeit. We creëren de komende jaren 100 extra plaatsen in de kinderopvang. Ik ben ervan overtuigd dat de cursisten die vandaag starten na het behalen van hun diploma heel snel aan de slag kunnen gaan.”

 

Uitgelicht