Beringen in actie tegen pesten

Beringen in actie tegen pesten

Van 14 tot 21 februari organiseren verschillende instellingen onder impuls van Kies Kleur tegen Pesten de Vlaamse Week tegen Pesten. Net als vorig jaar doet stad Beringen graag mee. “Alle mogelijke acties – groot of klein – zijn van onschatbare waarde om het thema onder aandacht te houden. En als stad hebben we daar een voortrekkersrol in”, merkt schepen van jeugd Jessie De Weyer op.

Maar liefst 20% van kinderen en jongeren in Vlaanderen is ooit slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar samen met kinderen, jongeren en hun begeleiding iets aan doen.

Elk jaar leggen honderden scholen en verenigingen tijdens de Week zelf de basis om pesten meer bewust te voorkomen en aan te pakken. Het stadsbestuur van Beringen engageert zich opnieuw heel duidelijk. “Samen met de kindergemeenteraad willen wij de Vlaamse Week tegen Pesten extra in de kijker zetten. Zo zetten we met de hele kindergemeenteraad de alom gekende vier stippen en maakten enkele kinderschepenen en hun volwassen evenknieën een ludiek filmpje. We willen alle kinderen en jongeren tevens uitnodigen om op woensdag 19 februari om 14.00 uur te verzamelen aan het skatepark, om daar samen met de kindergemeenteraad met stoepkrijt stippen te plaatsen en zo een sterk signaal uit te sturen,” aldus schepen Jessie De Weyer.

Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het snijdt diep, de menselijke en maatschappelijke kost loopt dikwijls hoog op. “De symbolische acties hebben een groot belang, zo tonen we aan de buitenwereld heel tastbaar dat we opkomen voor het welbevinden van onze kinderen en jongeren. Het is een duidelijke boodschap voor al diegenen die zich ooit tot pestgedrag hebben laten verleiden en tegelijk een hart onder de riem aan alle slachtoffers” besluit schepen De Weyer vastberaden.

Uitgelicht