Verkwikkend plonsje in de Paalse Plas mag weer!

Verkwikkend plonsje in de Paalse Plas mag weer!

Vanaf zaterdag 27 juni kan je weer zwemmen in de zwemzone van de Paalse Plas. De heropening gaat uiteraard gepaard met heel wat veiligheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus.

Om toegangscontrole op mooie zomerdagen mogelijk te maken  zal de lig- en zwemzone, inclusief piratenspeeltuin, met hekwerk afgebakend zijn. Parking, fietscafé en watersportzone blijven altijd bereikbaar. Tijdens de eerste weken worden er maximum 400 bezoekers  tegelijkertijd toegelaten. Er wordt ook op toegezien dat de 1,5 meter afstand nageleefd wordt. Eens het maximum aantal bezoekers bereikt is, zullen de volgende bezoekers de toegang geweigerd worden.  Schepen van recreatie Jessie De Weyer benadrukt dat een dosering van het aantal bezoekers cruciaal is om de richtlijnen te kunnen respecteren . “Voor een maximale spreiding hebben we de uren waarbinnen gezwommen kan worden ook uitgebreid.” Er  mag bij groene vlag gezwommen worden van 10u tot 21 u. Daarnaast wordt er ook buitensanitair voorzien.

“Ook via communicatie ter plaatse, in de vorm van affiches en pictogrammen, vragen we onze bezoekers uitdrukkelijk om de veiligheids- en afstandsregels na te leven ,” aldus de schepen. Voor drukke en warme dagen zullen veiligheidsagenten hier mee op toezien.

De situatie op het terrein wordt permanent opgevolgd. Schepen De Weyer: “We voorzien begin juli al een eerste evaluatiemoment.”


Meer nieuws

Uitgelicht