Aankoop van 5 tijdelijk vaste bewakingscamera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Aankoop van 5 tijdelijk vaste bewakingscamera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Voor het stadsbestuur van Beringen is openbare netheid in het algemeen en de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten in het bijzonder een speerpunt in het beleid.
“In het bestuursakkoord ‘Voor een toonaangevend en verbindend Beringen vol kansen’ is duidelijk aangegeven dat de bestuursploeg verhoogd wil inzetten op nette en propere buurten door handhaving via GAS en de inzet van gemeenschapswachten en camera’s,” stelt burgemeester Vints.

Bewakingscamera’s zijn een goed hulpmiddel bij het doen van vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil in het kader van GAS. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen op 22 augustus principieel beslist om 5 tijdelijk vaste camera’s, ook wel gekend als verplaatsbare camera’s, aan te kopen met het oog op de preventie van en handhaving op zwerfvuil en sluikstorten.

Door deze aankoop is het mogelijk om 1 camera per sector, waarin de ploegen groenonderhoud van de stedelijke werkplaatsen werken, in te zetten. Op deze manier kunnen ‘hotspots’ van zwerfvuil en sluikstorten over gans het grondgebied aangepakt worden en verhoogd uiteraard de pakkans.

“Om snel te kunnen schakelen in deze aankoop heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aankoop deze vijf tijdelijk vaste bewakingscamera’s in te stappen in een bestaande raamovereenkomst afgesloten door de Lokale Politie Pajottenland,” legt burgemeester Vints uit. “Hierdoor kon de aankoop van 5 tijdelijk vaste bewakingscamera’s en toebehoren reeds op 5 september gegund worden aan The Safe Group voor een bedrag van 48.378,40 euro.”

Deze snelle manier van werken maakt het mogelijk dat de 5 tijdelijk vaste bewakingscamera’s al in de loop van dit najaar operationeel zijn op het grondgebied van Beringen.
De betrokken personeelsleden zullen de nodige opleiding volgen om de bewakingscamera’s te bedienen en efficiënt in te zetten.
Bij vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil door deze bewakingscamera’s zal er door de bevoegde GAS-vaststellers een verslag opgemaakt worden, op basis waarvan een GAS-boete aan de overtreder opgelegd wordt.
“Daarnaast zal de aanwezigheid van de bewakingscamera’s in het straatbeeld ook een ontradend affect hebben,” aldus burgemeester Vints.

Tijs Lemmens, schepen van milieu, besluit “Naast deze gemeentelijke inzet van 5 tijdelijk vaste bewakingscamera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten, beschikt de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo nog steeds drie verplaatsbare camera’s om allerhande overlastfenomenen, inclusief zwerfvuil en sluikstorten, aan te pakken.”

Stad Beringen en lokale politie zorgen voor de nodige afstemming met betrekking tot de inzet van bewakingscamera’s met het oog op het behalen van maximale resultaten, en werken samen verder aan een leefbaar, proper en veilig Beringen!

Uitgelicht