SAL-Beringen bezoekt de Vallei van de Zwarte beek

SAL-Beringen bezoekt de Vallei van de Zwarte beek

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Stedelijke adviesraad voor Leefmilieu (SAL) een info-/studiedag voor haar leden. Om de nieuwe leden kennis te laten maken met één van de belangrijkste werkingsgebieden van de adviesraad werd er dit jaar gekozen voor een bezoek aan een stuk wereldtopnatuur in Beringen, de vallei van de Zwarte beek. Ook enkele leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) gingen in op de uitnodiging voor deze excursie alsook de schepen voor milieu, Tijs Lemmens.

De excursie startte met een uiteenzetting in de Watersnip. “We hebben in het kort de belangrijkste wetgeving betreffende het natuurbehoud besproken. Zo werd het Europese project rond Natura 2000-gebieden toegelicht dat als doel heeft uniek natuurerfgoed te beschermen en te behouden. Elke overheid, dus ook de gemeentelijke, heeft immers haar verantwoordelijkheid in dit verhaal,” legt Willy Vanlook (lid SAL en natuurpunt) uit. “De focus lag vooral op het historische verhaal en het 'waarom' en 'hoe' van alle richtlijnen kregen speciale aandacht. Tot slot werd stilgestaan bij de internationale waarde van het gebied aangezien heel wat unieke en beschermde soorten (planten en dieren) zich thuis voelen in onze vallei.”

Nadien trok de groep met een warm zonnetje door de gevarieerde landschappen die de beekvallei rijk is, van een zompnatte venige beekvallei tot de kurkdroge zanderige stuifduinen op de heide. Daar werd verdere uitleg gegeven over het beheer van het gebied en de lopende natuurinrichtingswerken want de unieke waarde van dit gebied vergt heel wat inspanningen. Het belang van de monitoring, de opvolging en evaluatie van al die werken, werd aangetoond op het terrein. Deze leerrijke en gezellige voormiddag werd afgesloten met een drankje en een stukje taart en uiteraard werd er nog wat nagekaart over de toekomstvisie en de rol van burgers/vrijwilligers. De eindevaluatie werd door één van de deelnemers treffend samengevat: “Nu ik dat allemaal gehoord en gezien heb, besef ik dat de vallei en omgeving een gebied is om als inwoner fier op te zijn!”

“Kortom, ik roep alle inwoners van Beringen en omstreken op om eens een bezoek te brengen aan een parel van de natuur in onze eigen achtertuin.” zegt schepen ?van milieu Tijs Lemmens.

Uitgelicht