Opheffing captatie- en recreatieverboden van toxische blauwalgen op de bevaarbare waterlopen

Opheffing captatie- en recreatieverboden van toxische blauwalgen op de bevaarbare waterlopen

De analyseresultaten van de recent genomen staalnames op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg in Limburg en Antwerpen waren negatief voor de aanwezigheid van toxische blauwalgen (microcystine).
De Vlaamse Waterweg adviseert daarom om de captatie- en recreatieverboden ten gevolge van de blauwalgen in Limburg en Antwerpen op te heffen.
Een advies dat bekrachtigd wordt door de gouverneur met de opheffing van de captatie- en recreatieverboden.

Meer informatie lees je op www.crisis-limburg.be.
 

Uitgelicht