1dagniet – Zet jij ook mee de schouders onder buurtpreventie?

1dagniet – Zet jij ook mee de schouders onder buurtpreventie?

We kunnen er niet omheen, de winter staat voor de deur. En samen met de winter, breekt ook het seizoen aan van de donkere maanden. Eveneens de tijd van het jaar waarin de meeste woninginbraken worden gepleegd. Ook Beringen blijft hiervan niet gespaard. Tot en met september zijn er 77 (pogingen tot) inbraken vastgesteld binnen de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Deze cijfers dalen jaarlijks lichtjes. Een positieve trend die men graag wil verder zetten.

In kader van ‘1dagniet’ - de nationale campagne inzake de strijd tegen woninginbraak - werd op 17 oktober een infoavond georganiseerd. Tijdens deze succesvolle avond promootten de lokale WhatsApp-coördinatoren, de politie en stad Beringen buurtpreventie. Er kwamen maar liefst 50 geïnteresseerden opdagen. Katrien De Clercq, communicatieconsulent van de politiezone, gaf een uiteenzetting over de cijfers en werking binnen de politiezone. Jos Delarbre, preventieadviseur PZ Geel/Meerhout/Laakdal, ging dieper in op inbraak en welke preventieve maatregelen bewoners zelf kunnen treffen. Tenslotte verduidelijkte Ahmed Ozden, namens de WhatsApp-coördinatoren, de werking van de WhatsApp-netwerken.

Buurtpreventie gebeurt in Beringen via WhatsApp-netwerken. Een WhatsApp-netwerk is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een buurt, de politiezone en de gemeentelijke overheid. De opzet is om informatie uit te wisselen tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie.

“Als het gaat over veiligheid en preventie is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden en de politie. De politie kan echter niet overal tegelijkertijd zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat ook de burger hierin een rol kan spelen. Zij zijn namelijk onze ogen en oren op het terrein.” stelt burgemeester Thomas Vints.

Buren die mee een oogje in het zeil houden is één, maar daarnaast kunnen bewoners zelf ook tal van preventieve maatregelen nemen:

  • Post niet op sociale media dat je niet thuis bent.
  • Leg waardevolle spullen uit het zicht. 
  • Doe steeds je deur op slot, ook al ben je maar even weg.
  • Geef de indruk dat er iemand aanwezig is: laat een lichtje branden, laat muziek spelen, … .
  • Vraag je buren om de woning in het oog te houden.
  • Ga je met vakantie, vraag vakantietoezicht aan via de website van de politie.  
  • Zie je iets verdacht? Aarzel niet en verwittig onmiddellijk de politie op het nummer 101.

“Het succes van onze WhatsApp-groepen en de opkomst op de infoavond, tonen aan dat ook de burger zich bewust is van het belang van buurtpreventie. Een goede basis om samen met onze bewoners verder te bouwen aan aangename, leefbare en veilige buurten.” concludeert burgemeester Thomas Vints. “Graag steun ik dan ook de oproep van de WhatsApp-coördinatoren gericht aan alle inwoners van Beringen om aan te sluiten bij de WhatsApp-netwerken. Want samen kunnen we meer.”

Wil jij meer info over of inschrijven voor een WhatsApp-netwerk?

www.politie-bht.be – WhatsApp Beringen/Ham

Hoofdcommissariaat Beringen - Dienst communicatie

T 011 27 95 68
PZ.BHT.communicatie@police.belgium.eu

Uitgelicht